Naše hodnotyJak vám můžeme pomoci?


 
Komora sdružuje české a zahraniční právnické i fyzické osoby, jež mají zájem vstoupit a účastnit se trhu, kde probíhá obchodní výměna mezi českými a tureckými podnikatelskými subjekty. Předpokladem úspěšného vstupu na tento trh jsou především:
• Znalosti právního a ekonomického prostředí v Turecké republice
• Informace o nabídce a poptávce po zboží a službách
•Jazyková vybavenost a
• Získání potenciálních partnerů, jež mají zájem se na této obchodní výměně podílet

Hlavním posláním Česko-turecké smíšené obchodní komory je proto pomoc jejím členům při získávání výše uvedených předpokladů.


Proč byste měli stát členem?


Informační Servis
Propagace
Tendery
Veletrhy
Sleva v Tureckých Restauracích a Hotelech K + K Central v Praze


Aktuální obchodní příležitosti
Aktuality a události