Seminář na téma “Obchodní příležitosti v zemích MIKTA”
16/11/2017
Naše Komora má nového člena – společnost CROSS Zlín, a.s.
19/12/2017

Komora se zúčastnila semináře MIKTA

Dne 22. listopadu 2017 se pan Yalin Yüregil, člen představenstva a Business Development manager a slečna Melis Özcan, Business Development specialist zúčastnili semináře “Obchodní příležitosti v zemích MIKTA”, organizovaným velvyslanci zemí MIKTA (Mexiko, Indonésie, Korea, Turecko a Austrálie) a ve spolupráci s panem Martinem Tlapou, náměstkem ministra zahraničních věcí ČR.

Seminář zahájil úvodním projevem náměstek ministra, pan Martin Tlapa a velvyslanec Turecké republiky, pan Ahmet Necati Bigalı. Členské státy pokračovaly svými prezentacemi o stávající ekonomice a investičních příležitostech v jejich zemích. Pro účastníky to tak byla skvělá příležitost setkat se s příslušnými institucemi a diskutovat jejich investiční záměry osobně.

MIKTA “New Innovative Partnership”  je založeno na rozmanitých kulturách a regionech usilujích o to, aby sloužily jako meziregionální konzultační platforma pro zajištění společného prostoru ke spolupráci mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi.

Chcete-li se dozvědět o investičních příležitostech v Turecku a jak vás může komora během investování podpořit, nás neváhejte kontaktovat.