Naše historie


 
Česko-turecká smíšená obchodní komora je neziskovou organizací, jež byla zřízena se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky za účelem rozvoje hospodářských styků s Tureckou republikou v roce 2006. Komora sdružuje české a zahraniční právnické i fyzické osoby, jež mají zájem vstoupit a účastnit se trhu, kde probíhá obchodní výměna mezi českými a tureckými podnikatelskými subjekty.

Naše komora

Naše hodnotyPředstavenstvo
Dozorčí Rada


 

Hana Havlová

Místopředseda dozorčí rady

Bývalý diplomat


Martin Záleský

Člen dozorčí rady

Country Manager společnosti EKOL logistiky
Partneři řešeníMedia partneři