Obchodní akce mezi Tureckem a Českou republikou
Obchodní akce mezi Tureckem a Českou republikou
22/10/2021
OD 1. ČERVENCE BUDOU TRANZITNÍ PŘECHODY ČESKOU REPUBLIKOU DO KONCE ROKU VOLNÉ
30/04/2023

Oznámení o svolání valné hromady

Oznámení o svolání valné hromady

Představenstvo Česko-turecké smíšené obchodní Komory, IČO: 275 96 443, se
sídlem Praha 1, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00, zapsané v obchodní rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 55243 (dále jen „Komora“),

svolává v souladu s § 11 stanov řádnou valnou hromadu,

která se uskuteční dne 16.02.2022 od 10:00 hodin na adrese Bucharova 1314/8
158 00 Praha 5, budova office park Coral D, velká konferenční místnost
advokátní kanceláře EPPINGER & KOLÁROVÁ LEGAL s.r.o., v přízemí (za

hlavní recepcí), s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení a schválení jednacího řádu a pořadu jednání valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o činnostech komory za uplynulé roky
4. Zpráva o vývoji hospodaření a schválení účetní závěrky Komory za roky
2019-2020-2021
5. Volba představenstva a dozorčí rady
6. Závěr

V Praze dne 16.01.2022
Za představenstvo Komory

______________________________________
Mgr. Aleš Eppinger

předseda představenstva