OUR HISTORY


 
The Czech-Turkish Joint Chamber of Commerce is a non-profitable organization, established with the permission of the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic with the purpose of development of commercial relations with the Republic of Turkey in 2006. The Czech-Turkish Joint Chamber of Commerce opened the branch office in Istanbul in 2014 in order to support the potential turkish partners in their motherland. Since than The Czech-Turkish Joint Chamber of Commerce has established partnership with companies from different kind of sector.

OUR CHAMBER

OUR VALUESEXECUTIVE BOARD
Supervisory Board


 

Hana Havlová

Deputy Chairman of the Supervisory Board

.Former Diplomat


Martin Záleský

Member of the Supervisory Board

Country Manager of Ekol Logistics
SOLUTION PARTNERSMEDIA PARTNER
Naše historie


 
Česko-turecká smíšená obchodní komora je neziskovou organizací, jež byla zřízena se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky za účelem rozvoje hospodářských styků s Tureckou republikou v roce 2006. Komora sdružuje české a zahraniční právnické i fyzické osoby, jež mají zájem vstoupit a účastnit se trhu, kde probíhá obchodní výměna mezi českými a tureckými podnikatelskými subjekty.