DeğerlerimizSize nasıl yardımcı olabiliriz?


 
Bir pazara başarılı girişin muhtemel gerekleri :
• O ülkedeki hukuki ve ekonomik çevreye aşinalık,
• Mal ve hizmetler için arz-talep hakkında bilgi,
• Dil bilgisi,
• Piyasaya giriş konusunda muhtemel ortaklarla işbirliği.

Çek-Türk Müşterek Ticaret Odası’nın temel işlevi, yukarıda değinilen gereksinimlerin karşılanmasında üyelerine yardım etmektir.


Neden üye olmalısınız?


Çek-Türk Müşterek Ticaret Odası üyeliği, sizi, deneyimleri ve birikimleri farklı olmasına rağmen Çek Cumhuriyeti ile Türkiye arasında hem sosyal hem de ekonomik anlamda güçlü bağlar kurma hedefini paylaşan bir topluluğun parçası olmayı sağlayacak.

Bilgiye Erişim
İş Ortakları Arasında Arabuluculuk
Networking
Promosyon ve Reklam
Prag'taki Türk Restaurantları ve K+K Hotel Central Prag'ta İndirim


Güncel İş Fırsatları
Haberler & Etkinlikler