Sayın Alper Özmert Anısına
30/10/2019
1 TEMMUZ İTİBARİ İLE ÇEKYA TRANSİT GEÇİŞLERİ YIL SONUNA KADAR SERBEST OLACAK
30/04/2023

Genel Kurul Duyurusu

Genel Kurul Duyurusu

Prag Şehir Mahkemesi tarafından tutulan Ticaret Sicili’de , A Bölümü Giriş 55243
altında 275 96 443 numara ile tescilli ve merkezi Prag 1, Vodičkova 710/31,
Posta Kodu 110 00 adresinde bulunan Çek Türk Müşterek Ticaret Odası (bundan
böyle “Oda” olarak anılacaktır), Yönetim Kurulu tarafından Oda Tüzüğü’nün 11.
Maddesi’ne göre yapılacak olan olağan genel kurul çağrısıdır. Toplantı Tarihi &
Saati: 16 Subat 2022 Saat 10:00, Bucharova 1314/8 158 00 Praha 5,
EPPINGER & KOLÁROVÁ LEGAL Ltd. Şti.’nin konferans salonunda (ana
girişteki resepsiyonun arkasındaki) aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere

toplanacaktır.

1. Açılış ve genel kurulun usulünün onaylanması ve genel kurul programı

2. Genel kurul organlarinin seçimi

3. Oda’nın geçmiş yıllardaki ticari faaliyetlerine ilişkin raporun okunması

4. 2019-2021 yıllarında ekonomideki gelişmeler doğrultusunda söz konusu yıllara
ilişkin finansal tabloların sunulması

5. Oda’nın yeni yönetim kurulu ve danışmanlar kurulunun seçilmesi.

6. Genel Kurulun kapatılması

Prag, 16.01.2022

Oda Yönetim Kurulu adına

Mgr. Aleš Eppinger
Yönetim Kurulu Başkanı