Çekya’da Faaliyette olan Türk Şirketleri
10/10/2018
Sayın Alper Özmert Anısına
30/10/2019

Genel Kurul Duyurusu

Prag Şehir Mahkemesi tarafından tutulan Ticaret Sicili’de , A Bölümü ,Giriş 55243 altında 275 96 443
numara ile tescilli ve merkezi Prag 1, Vodičkova 710/31, Posta Kodu 110 00 adresinde bulunan Çek Türk
Müşterek Ticaret Odası (bundan böyle “Oda” olarak anılacaktır), Yönetim Kurulu tarafından Oda Tüzüğü’nün
11. Maddesi’ne göre yapılacak olan olağan genel kurul çağrısıdır.

Toplantı Tarihi/ Saati: 2 Temmuz 2019 Saat 14: 00
Prag 1, Vodičkova 710/31, Posta Kodu 110 00, Schaffer & Partner Legal Ltd. Şti.’nin konferans salonunda
aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

1. Açılış ve genel kurulun usulünün onaylanması ve genel kurul programı
2. Genel kurul organlarının seçimi
3. Oda’nın geçmiş yıllardaki ticari faaliyetlerine ilişkin raporun okunması
4. 2016 – 2018 yıllarında ekonomideki gelişmeler doğrultusunda söz konusu yıllara ilişkin finansal
tabloların sunulması
5. Oda’nın tüzüğüne ilişkin tadil ödnerilerinin oylanması
6. Oda’nın iş stratejisi (Oda’nın yaklaşımının ve 2020 yılı için ana faaliyet alanlarının onaylanması)
7. Genel Kurulun Kapatılması

Prag, 30 Mayıs 2019

Oda Yönetim Kurulu adına

__________________________________
Mgr. Aleš Eppinger
Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Kurul Duyurusu